Institutionalisering av en ny standard för revision av mindre verksamheter
: En intressentanalys

 • Anna Xu
 • Thuy Anh Bui

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera den nya revisionsstandarden för LCE och hur olika aktörer mottagit standarden. Utgångspunkten har sedan varit att se hur olika aktörer inom revisionsbranschen ser på den nya standarden och hur revisionsstandarden kan institutionaliseras. För att kunna redogöra för studiens problemformulering och syfte har det samlats in svar från aktörerna utifrån en innehållsanalys av IAASBs diskussionspapper ”Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISA”. Det har gjorts en innehållsanalys av svaren från aktörerna professionell revisionsförening och aktörer inom redovisning & revision i regionen Europa. Analysen har utgått från den teoretiska referensramen och en tolkning av den insamlade empirin har analyserats. Resultatet av studien är att det finns svårigheter och problem med att implementera den nya revisionsstandarden. Däremot om IAASB får in dessa synpunkter och förslag kan EU genom det åttonde direktivet tillämpa standarden. Det i sin tur leder till att standarden kommer att implementeras för medlemsstaterna som vidare innebär tvingande isomorfism för företagen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Mindre komplexa företag
 • IAASB
 • LCE
 • ISA
 • revisionsstandard
 • instiutionalisering

Citera det här

'