Instruktionens betydelse för undervisningen i årskurs 1–3

  • Maria Lindgren Andersson
  • Matilda Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studies syfte var med hjälp av Stimulated Recall metoden och strukturerade intervjuer att undersöka hur inledande instruktioner i ämnet svenska och matematik ges och mottas i årskurs 1–3. Detta kommer att undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 1) Hur ser läraren själv på sitt förmedlande av inledande instruktioner? 2) Hur ser läraren själv på sitt arbete med instruktionerna? 3) Hur anser läraren att inledande instruktioner mottogs av eleverna? Våra slutsatser utifrån analysen från lärarnas svar vid efterföljande intervjuer är att lärarna är väl medvetna hur instruktioner bör förmedlas i teorin. Samtliga lärare menar att instruktioner bör följa liknande struktur som tidigare och att fler kontrollfrågor bör ställas till för att försäkra sig att eleven uppfattat instruktionen. Studiens resultat visar även hur väl läraren än planerar och strävar efter att differentiera undervisningen, kan hen aldrig helt förutspå hur instruktionerna kommer att mottas av eleverna. Därför behöver lärare båda vara flexibla, att ändra om instruktionernas planerade utformning eller använda sig av flera multimodala verktyg för att möta alla elevers behov och förutsättningar. Att förmedla och differentiera instruktioner efter alla elevers individuella behov är i praktiken ett mer komplext arbete än i teorin.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare) & Anders Eklöf (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • instruktion
  • scaffolding
  • ledarskap och förhållningssätt
  • årskurs 1-3

Citera det här

'