Insynspersoners ägarandel i samband med IPO
: En kvantitativ analys av börsintroduktioner

 • Johannes Englund
 • Theo Claesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att undersöka sambandet mellan insynsägande och avkastning efter en genomförd börsintroduktion. Eftersom tidigare forskning som berör insynsägande i förhållande till avkastning är begränsad, i synnerhet i samband med IPO tillför studiens resultat ett bidrag till litteraturen. Undersökningen genomfördes på Frist North under perioden 2018–2022 och studerar utvecklingen under den första handelsdagen samt avkastningen ett år framåt. Vidare har även tidsperioden kategoriserat utifrån marknadsförhållande i syfte att undersöka eventuella skillnader mellan en het och kall IPO-marknad. Genom att utgå från tidigare framtagna teorier, modeller och forskningsresultat analyseras sedermera studiens resultat. Vi finner att det finns belägg för att insynsägande har en positiv effekt på aktiekursen under den första handelsdagen. Främst synliggörs detta när insynsägandet före noteringen åtminstone uppgår till 30 %. Däremot är sambandet mellan insynsägande och avkastningen under det första året som noterat företag negativt korrelerat. Detta medför svårigheter att redogöra för bakomliggande faktorer med befintlig teori vilket gör resultatet mer komplext. Dessutom presenteras stöd för att förändringen i insynsägande beror på avkastning och hur stor andel aktier som kontrolleras av insynspersoner. Därtill undersöktes sambandet mellan insynsägande och avkastning i förhållande till heta och kalla marknader. Dock utan att kunna påvisa några nämnvärda samband.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Martin Ludvigsson-Wallette (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • finans
 • börsnotering
 • insynshandel
 • aktiekurs
 • initial avkastning
 • agentteori

Citera det här

'