Inte utan min slöja
: en studie i hur gymnasielärare upplever religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan

 • Ida Ekdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att belysa lärares åsikter om religiösa konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan. Fokus ligger på konflikter i Sverige mellan kristendom och Islam, på grund av att det enligt migrationsverkets statistik nu anländer flest invandrare från det muslimska landet Irak. Elva stycken gymnasielärare deltog i en enkätundersökning angående deras attityder kring frågor som slöjans vara eller icke vara i skolan och hur man som lärare ska kunna följa Lpf 94 och samtidigt vara verksam i en skola för alla. Jag intervjuade även en lärare och samordnare på IVIK; Individuella programmets introduktionskurser för invandrare och bad om hennes tankar och åsikter, då detta är områden hon arbetar med dagligen. Sveriges integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har även hon svarat på frågor om slöjförbud i den svenska skolan. Jag bad även islamologen Jan Hjärpe att ta ställning i samma resonemang.

  Tilldelningsdatum2009-dec.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePer-Ola Holmquist (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • kulturkrockar
  • religiösa konflikter
  • gymnasieskolan
  • lärare
  • islam
  • slöja
  • burka
  • religiösa huvudbonader

  Citera det här

  '