Integration of Artificial Intelligence in Auditing
: the Effect on Auditing Process

 • Folasade Alaba
 • Salim Ghanoum

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2020-juni-25
  OriginalspråkEngelska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

  Kurser och ämnen

  • Revision och styrning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '