Interaktion sker ju hela tiden
: Förskollärares syn på interaktion, barngruppsstorlek och förskolans kvalitet

 • Elna Gemfeldt
 • Hanna Magnusdotter

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på barngruppens storlek relaterat till möjligheter och hinder för interaktion mellan barn och förskollärare samt hur förskollärarna beskriver att barngruppens storlek kan vara relaterat till verksamhetens kvalitet. För att besvara syftet har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare. Studiens resultat visar att interaktionen blir olika beroende på barngruppens storlek. Likaså framkommer det att verksamhetens kvalitet påverkas då barnantalet blir för högt i relation till antalet vuxna. En slutsats är att förskollärarnas eget förhållningssätt spelar stor roll om de väljer att se möjligheter eller hinder för interaktion i olika gruppstorlekar, men också hur de väljer att planera och organisera dagen, vilket även blir påverkande faktorer för verksamhetens kvalitet.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Angerd Eilard (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barngruppsstorlek
  • förskola
  • förskollärare
  • gruppstorlek
  • interaktion
  • kvalitet
  • samspel

  Citera det här

  '