Interaktionens betydelse inom interaktiv film
: Konceptdriven designforsknings om hur interaktioner kan designas för att skapa försjunkenhet i interaktiv film

  • Ella Östberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Interaktiv film har på senare år återigen blivit ett omtalat område inom informatikforskning. Termen i sig är konfliktbelagd, och betyder konkret, aktiv relation (Miller, 2019) med ett underhållnings medium som syftar till avslappning (Heck, Edinger, Bûnemann, & Becker, 2021). Begreppets konfliktartande betydelse har resulterat i tvetydliga interaktioner och dåligt användarengagemang. I denna studie designas en interaktion genom konceptdriven designforskning för att undersöka hur balansen mellan aktiv interaktion och passivt observerande kan skapas och på så sätt skapa ett gott användarengagemang. Genom att studera informanters interaktion med interaktiv film på olika plan och litteratur identifieras rörelser, vanor och beteenden. Dessutom definierades tre krav: enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala rörelser, valen bör ge en någorlunda förståelse för deras utgång, interaktionerna får inte låta användaren känna att de har gjort fel som ger konceptet en stadig grund.
Detta gestaltades på olika sätt för att skapa ett förhållande mellan enheterna, användaren och den faktiska interaktionen. Vidare analyserades interaktionen och hur väl den uppfyllde dessa krav med hjälp av nya informanter. Resultatet indikerade på att interaktionen uppfyllde alla dessa krav på ett eller annat sätt och är ett exempel på hur interaktioner för interaktiv film kan designas för att bibehålla gott användarengagemang men erbjuda en mer avslappnad kontext.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Montathar Faraon (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

  • interaktiv film
  • interaktion
  • agency
  • användarkontroll
  • försjunkenhet
  • interaktiva narrativ

Citera det här

'