Interaktiv högläsning
: En inblick i yrkesverksamma lärares didaktiska val & syn på den interaktiva högläsningen

 • Ellen Adolfsson
 • Moa Melander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka didaktiska val lärare i årskurs F–3 gör i sin undervisning kring interaktiv högläsning. Studiens utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet med inriktning på begreppen scaffolding och den proximala utvecklingszonen, samt literacy med inriktning på begreppet föreställningsvärldar. Genom semistrukturerade intervjuer genomfördes en kvalitativ studie av 4 yrkesverksamma lärare. Resultaten har bidragit till insikter gällande vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med interaktiv högläsning, samt vilka didaktiska val de anser sig göra under arbetet. Resultatet i studien tyder dock på att lärare, trots många goda didaktiska val i sin arbetsprocess med interaktiv högläsning, delvis missar möjligheten att nå full potential med arbetssättet till följd av bristande förarbete. Detta resultat kan dels bero på att den vaga kursplan som finns tillgänglig, dels kan det bero på en bristande kunskap om vikten av förarbete i relation till interaktiv högläsning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTyra Nilsson (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Interaktiv högläsning
 • den proximala utvecklingszonen
 • scaffolding
 • literacy
 • litterära föreställningar
 • didaktik

Citera det här

'