Interkulturell förståelse
: En studie i pedagogers syn på sitt uppdrag i den mångkulturella förskolan.

 • Martina Nilsson
 • Hanna Nordling

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka och granska om och i så fall hur pedagogerna i förskolan arbetar med kulturell mångfald och interkulturell förståelse och belysa på vilket eller vilka sätt de gör det. Vi vill även granska och kartlägga hur pedagogerna använder sig av den fysiska miljön och språket på förskolorna för att gynna interkulturell förståelse. Planerar pedagogerna miljön efter perspektivet interkulturell förståelse? Vi kommer också att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till olika kulturmöten. Med hjälp av intervjuer söker vi svar på våra problemformuleringar. Sammanfattningsvis visar vårt resultat att pedagogerna arbetar med kulturell mångfald, dock inte medvetet med interkulturell förståelse. Resultaten visar även att pedagogerna inte har hört begreppet interkulturell förståelse och att det av studien framgår att det behövs mer kunskap och kompetensutveckling inom detta område.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Flyman Mattsson (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • interkulturell förståelse
  • mångkulturell förskola

  Citera det här

  '