Interkulturell förståelse – Vilken bild ger ett urval läroböcker i engelska och samhällskunskap av USA?

 • Linda Hedman
 • Erika Lövgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Interkulturell förståelse är ett centralt begrepp i detta examensarbete. Vi tycker oss ha märkt en ökad fördomsfullhet mot USA i Sverige. Därför valde vi att undersöka hur ett antal läroböcker för högstadiet i engelska och samhällskunskap speglar USA ur ett interkulturellt perspektiv. Vi har även intervjuat fyra lärare och delat ut frågeformulär i två niondeklasser, för att bredda vår förförståelse innan huvudundersökningen. Syftet med uppsatsen är främst att se hur USA framställs i läroböckerna och även i vilken grad de hjälper läraren med att motverka fördomar. Vi har kommit fram till att läroböckerna i samhällskunskap och engelska saknar vissa delar som skulle kunna vara lärare till hjälp att införliva interkulturell förståelse i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '