Intern effektivisering av processflöde och rutiner

 • Peter Ljungberg
 • Dan Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Woodform Lönsboda AB tillverkar stommar av trä till möbler. Företaget har upplevt en kraftig expansion under de senaste åren och de börjar uppleva problem med att hinna med att producera komponenter till stommarna i tillräckligt hög grad.

  Woodform är i en övergångsfas mellan att vara ett hantverksföretag och ett industriföretag. Förändringar måste ske inom företaget för att det ska vara möjligt att producera den mängd komponenter som efterfrågas. Vi har i denna uppsats studerat processflödet inom Woodform och vad som i ett första läge går att effektivisera.

  I vår analys tar vi hjälp av våra valda teorier för att förklara och analyser det empiriska materialet. I analysen framkommer det att bara mindre förändringar i processflödet behövs. Det som behövs för att effektivisera produktionen är införandet av rutiner.

  I vår slutsats ger vi rekommendationer för det fortsatta arbetet med effektivisering av Woodforms produktion. Vi avslutar vår slutsats med att lämna flera förbättringsförslag som är indelade i två nivåer. En övergripande nivå som är på längre sikt och dels detaljerade förslag som är mer kortsiktiga lösningar på akuta problem.

  De övergripande förslagen behandlar anställningen av en produktionsledare, införandet av utvalda delar från kaizen och bygga upp ett system för standardprodukter.

  För att underlätta införandet av rutiner ger vi ett antal detaljerade förslag. Idag har de anställda sina egna inofficiella system för rutiner, våra förslag ska ge mer struktur åt de gemensamma rutiner som behöver byggas upp.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '