Intern eller extern rekrytering - en studie om påverkan, hantering och konsekvenser vid en anställningsintervju

 • Mattias Johansson
 • Andreas Thunholm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan tillverkningsföretag x och rekryteringsföretag y, i vad som påverkar rekryterarens intryck vid en anställningsintervju och hur detta hanteras, utifrån vissa givna aspekter? Dessa aspekter är: Intryck, sociala regler, kroppsspråk, attityder, intuition och halo/devil effekten. Tyngdpunkten i studien ligger på intryck. Studien bygger på sju kvalitativa intervjuer, varav tre genomfördes på tillverkningsföretag x och fyra genomfördes på rekryteringsföretag y. Författarna använder sig av en hermeneutisk analysmetod för att bearbeta studieresultatet. Resultatet visar på marginella skillnader mellan tillverkningsföretag x och rekryteringsföretag y. Det framkommer att deltagarna i studien inte alltid är medvetna om den påverkan som finns i intervjusituationen. Av studien framgår att det finns två sorters påverkan i en intervjusituation, medveten och omedveten påverkan. Det framgår också att skillnaderna mellan företagen grundar sig i graden av subjektivitet respektive objektivitet som finns med i bedömningen av kandidaten, samt de förutsättningar intervjuarna har för att hantera den påverkan som uppstår i intervjusituationen.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '