Intern kontroll för motverkan av penningtvätt inom svenska storbanker
: nivån på den interna kontrollen

 • Sacha Arnaout
 • Tina Abdul Halim

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I en värld där teknologi möjliggör förflyttning av pengar skyndsamt till varje hörn, blir arbete mot penningtvätt allt viktigare. På en global nivå tvättas stora belopp årligen och i Sverige uppmärksammas penningtvättsskandaler inom banksektorn. Denna studie är utformad för att försöka förstå varför penningtvätt kan förekomma trots intern kontroll i banker. Detta genom att använda Internal Control Maturity Model för att mäta nivån på den befintliga interna kontrollen i storbanker. För att motarbeta penningtvätt har finansinspektionen skapat interna riktlinjer för att svenska banker ska kunna verka lagligt. Dessa riktlinjer har använts som underlag för en kvalitativ undersökning som har gjorts med hjälp av fem respondenter.

  Studiens resultat visade på att uppfyllelse av finansinspektionens riktlinjer innebär att bankerna håller sig inom lagen men att ändamålet som innebär motverkan av penningtvätt, inte alltid uppnås. Detta på grund av att nivån på bankernas interna kontroll inte alltid är fullt effektiv. Resultatet går dock inte att generalisera på grund av ett för litet urval av banker samt respondenter. Studien kan därför inte användas som underlag för bedömning av hur den interna kontrollen ser ut på andra banker.

  Tilldelningsdatum2020-okt.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTorsten Andersson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • penningtvätt
  • intern kontroll
  • interna kontrollprocesser
  • finansinspektionens riktlinjer
  • bank

  Citera det här

  '