"Interna logistiklösningar för Äppelriket"

 • Daniel Csaki
 • Anreas Rudolfsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Problemen som föranlett detta examensarbete är en önskan hos Äppelriket att ge förslag på interna logistiklösningar med hänsyn till de krav som ställs av omgivningen. ICA och COOP ställer krav på deras leverantörer att de ska genomgå en BRC-certifiering och få den godkänd.

  Förändringar av befintliga processer måste därför ske inom Äppelriket. De problemområden som behandlas i uppsatsen är att truckverksamheten måste elimineras i sorteringshallen samt paketerarnas ergonomiska arbetsvillkor måste förbättras. Dessa problem rör sig i sorteringshallen, vilket är vår avgränsning i denna uppsats.

  Syftet med uppsatsen är vi ska visa på tänkbara interna logistiklösningar för hur den befintliga truckverksamheten i sorteringshallen kan ersättas, vilka konsekvenser det kan tänkas få och hur man kan fästa avseende vid tekniska, ekonomiska och sociala aspekter i denna förändring.

  Vi har gjort en enkätundersökning för att ta del av arbetarnas åsikter om problemen. Eftersom flera förändringar måste göras inne i sorteringshallen har vi observerat flödet ett antal gånger för att se vilka möjligheter till förändringar som finns. Vi har även gjort diverse mätningar för att göra våra förslag så realistiska som möjligt.

  Dinestor-maskinen, förpackningsmaskinen och paketerarna är beroende av en truck. När trucken försvinner måste därför lösningar finnas på hur man ska ersätta truckens arbete. Vi har kommit fram till att det finns interna logistiklösningar som vi har lyft fram i uppsatsen. Förslagen bygger på att man kan ersätta den interna transporten med att installera ett transportsystem. Utifrån transportsystemet har vi beskrivit fyra förslag på hur detta kan installeras i sorteringshallen. Med transportsystemet anser vi även den ergonomiska situationen för paketerarna kan förbättras, då de slipper böj-, lyft- och förflyttingsmomentet av fruktfyllda plastlådor.

  När det gäller Dinestor-maskinen har vi kommit på två lösningar på hur den kan flyttas till ett område med en truckverksamhet. Antingen kan en avskärmning i sorteringshallen byggas eller att flytta ut den till intilliggande Hall A. Förpackningsmaskinen, som ligger intill väggen för färdigvarulagret, anser vi vara det minst bekymmersamma problemet. Vi kom nämligen fram till att man helt enkelt kan vända inmatningsplatsen, så att den hamnar i färdigvarulagret istället.

  Vidare lyfte vi fram, analyserade och beskrev våra förslag om hur dessa skulle kunna implementeras på Äppelriket.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '