Internredovisningens finansiella termer som kommunikationsverktyg
: ett språk i sig

 • Ulrika Hagbyhn
 • Renée Norlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien är att utforska hur internredovisningens finansiella termer utformas som kommunikationsverktyg och tillämpas av organisationens medlemmar som ett stöd inom organisationens operationella verksamhet. Genom att utgå utifrån specifika mötestillfällen ämnar studien att utforska hur internredovisningens finansiella termer gestaltas och beaktas inom en organisation.

  Teoretisk referensram: Studien har utgått från tidigare forskning kring kommunikation och ”the language of business” för att sedan kopplas samman med genre-teori (Miller, 1984) och modell som knyter an att se på kommunikation utifrån ett semiotiskt perspektiv (Pärl, 2011).

  Slutsats: Resultatet av denna studie påvisar att vid utformning av organisationers kommunikationsprocesser är ekonomisystemen av stor betydelse. Störst inverkan har, som precis nämnts, ekonomisystem på de faktorer som bidrar till valet av tajming, informationskanal och innehåll som sägs svara på frågorna när, var och vad. Avslutningsvis visar studiens resultat att det är aktörens individuella preferenser som besvarar frågan hur och därmed bidrar hur internredovisningens finansiella termer utformas som ett kommunikationsverktyg, organisationens individuella ”the language of business”.

  Tilldelningsdatum2016-sep.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • internredovisning
  • finansiell
  • kommunikation
  • genreteori
  • ”the language of business”
  • semiotisk

  Citera det här

  '