Introducing novel foods
: Swedish consumers’ thoughts and associations on seaweed

Examensarbetets titel i översättning: Introducera nya livsmedel: Svenska konsumenters tankar och associationer kring alger
  • Elna Crona

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Växthusgaserna kan minska om animaliska produkter byts ut till mindre intensiva livsmedel. Alger är en relativt okänd produkt i Sverige och perspektivet hos konsumenterna är viktigt. Syfte: Syftet med denna studie är att utforska svenska konsumenters tankar och associationer kring alger och hur alger som mat kan introduceras på den svenska livsmedelsmarknaden. Vidare syftar studien till att se om det finns några skillnader i hur konsumenter bosatta i en mindre respektive större stad tänker kring och associerar till en specifik växtbaserad färskost tillsatt med alger. Metod: Studien är utförd genom en konvergerande parallell mixad metod. Kvalitativa data samlades in med hjälp av två fokus grupper, en genomförd med deltagare boende i en liten stad och en genomförd i en storstad. Kvantitativa data samlades in genom en webbaserad enkät. Materialet som användes i fokusgrupperna och i den webbaserade enkäten var ett bredbart pålägg från det svenska livsmedelsföretaget Oatly tillsatt med alger. Resultat: Den växtbaserade färskosten tillsatt med alger har flera möjliga tillämpningsområden. Produkten var mest associerad med ”ny, okänd och positiv” och ”sensoriska aspekter”. I fokusgruppen med deltagare från en mindre stad beskrevs produkten framför allt som ”alldaglig”, medan tankarna från konsumenter i en större stad var att produkten var ”överraskande”. Slutsatser: Att tillsätta alger i redan existerande produkter tycktes vara en bra strategi för att introducera produkten till den svenska livsmedelsmarknaden. Den mest djupgående skillnaden mellan städernas storlek och fokusgrupps diskussionen var smakupplevelsen. Resultaten är inte generaliserbara till hela den svenska populationen utan bör ses som en undersökning vilken genererar ytterligare hypoteser och syften till framtida studier.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Wendin (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Alger
  • växtbaserat protein
  • nya livsmedel
  • konsumenter
  • fokusgrupp
  • ordassociation

Citera det här

'