Introduktion av nyanställd vårdpersonal

 • Susanne Löfgren
 • Åsa Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här uppsatsen är en studie om vad sjuksköterskor och undersköterskor vid Centralsjukhuset Kristianstads gyn-, kirurg- och ortopedavdelningar anser om sin introduktion. I litteraturstudien finns det beskrivet om olika ämnen som företag idag bör kunna hantera för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt samt även för att få en välmående personal. Dagens lagstiftning gällande introduktion av nyanställda och olika metoder för hur företag och organisationer kan introducera sina nyanställda finns även det med i litteraturstudien. Då studien handlar om sjuksköterskor och undersköterskor finns det även med ett stycke om hur det kan vara att arbeta inom de båda yrkesvalen.

  Vi har använt oss utav en kvalitativ studie och bygger på sju intervjuer med nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor på Centralsjukhuset Kristianstad. Tre utav respondenterna arbetar som handledare vid sina avdelningar och resterande fyra utav respondenterna var endast anställda. Genom våra intervjuer med nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor vid CSK: s gyn-, kirurg- och ortopedavdelningar kom vi fram till att respondenterna var nöjda med sin introduktion. Det finns dock alltid saker som kan förbättras, såsom exempelvis struktur och tidsbrist.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '