Invandrarbarns möjligheter och hinder då de möter det svenska språket – vad läraren bör tänka på
: En kvalitativ intervjustudie

 • Angelina Johansson
 • Simon Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete var att studera och undersöka hur invandrarbarnens väg mot det svenska språket kan se ut. Vi har tittat närmare på hur man kan förbättra denna inlärning, vilka problem och hinder som är vanligt förekommande samt vilken roll som hemspråket har vid svenskinlärning. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjuform som innefattat fem pedagoger under vår VFU-period. Denna del redovisar vi i vår resultatdel. Genom litteratur har vi kommit i kontakt med teorier rörande våra frågeställningar och dessa har samlats i vår litteraturgenomgång. I arbetet framkom de svar som vi eftersökte. Modersmålets innebörd för inlärningen av det svenska språket lyftes fram. De problem som var vanligt förekommande då invandrarelever skulle lära sig svenska presenterades. Det togs även upp hur man som pedagog kan underlätta invandrarelevernas väg mot det svenska språket.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '