Investeringars mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker
: En studie av medelstora företag med humankapital som betingad faktor

 • Kim Eriksson
 • Lovisa Kjellberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan målet med en investering och en beslutsfattares val av kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Vidare har beslutsfattarens humankapital lagts till som modererande faktor för att kontrollera dess påverkan på det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker. Baserat på 51 kvantitativa svar från beslutsfattare i medelstora företag visar resultatet att valet av kapitalbudgeteringstekniker varierar beroende på vilket mål investeringen syftar till att uppfylla medan beslutsfattarens humankapital inte visat någon modererande effekt. Vidare bidrar studien med en alternativ uppdelning av kapitalbudgeteringstekniker som frångår den teoretiska uppdelningen, en uppdelning som är mer praktiskt orienterad och ser till intressenters målsättningar. 

  Tilldelningsdatum2018-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kapitalbudgeteringstekniker
  • beslutsfattare
  • humankapital
  • medelstora företag
  • aktieägare
  • verksamhetsintressenter
  • intressentteori
  • resursbaserad teori
  • kvantitativ studie

  Citera det här

  '