Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies
: A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements

 • Ling Sun

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-aug.-22
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '