Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies
: A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements

 • Ling Sun

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '