Investigating Reading Strategies in the CET-6 Reading Comprehension Test for Chinese Non-English Major Students

 • Zheng Shen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2012-juni-25
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Maria Eriksson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '