Investigation of Event-Prediction in Time-Series Data
: How to organize and process time-series data for event prediction?

  • Shameer Kumar Pradhan

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juni-13
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare), David Jakobsson (Handledare) & Dawit Mengistu (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan data- och informationsvetenskap (10299)
  • Programvaruteknik (10205)

Citera det här

'