IoT-based air pollution monitoring system for smart villages

  • Nedim Jazavac
  • Hikmat Tatari

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juni-08
OriginalspråkEngelska
HandledareFredrik Frisk (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Inbäddad systemteknik (20207)
  • Datavetenskap (10201)
  • Datorteknik (10206)

Citera det här

'