IoT smart athletics
: Boxing glove sensors implementing machine learning for an integrated training solution

  • Konstantinos Sosopoulos
  • Michael Tareke Woldu

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juni-08
OriginalspråkEngelska
HandledareFredrik Frisk (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

Citera det här

'