IP-telefoni
: en teknisk undersökning

 • Daniel Arvidsson
 • Joakim Bergqvist
 • Robin Bünger

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Projektet har till syfte att undersöka den revolutionerande tekniken bakom IP-telefoni. Eftersom tekniken är relativt ung så finns det fortfarande mycket att lära om hur det fungerar och hur den används. Projektet behandlar fördelar och nackdelar samt vilka hot som finns och hur man kan känna sig säker när man använder IP-telefoni till vardags. Det primära objektivet med projektet är att få en helhetsbild och förstå hur tekniken verkligen fungerar.

  Vidare behandlas telefonens historia då det är viktigt att se var tekniken har sina rötter och hur den utvecklats sedan dess. Som en röd tråd från telefonens teknologi och det publika telefonnätets rötter görs en jämförelse mellan de två teknologierna för att se skillanderna och förmodade fördelar och nackdelar med de båda systemen. Olika sorters protokoll som har ett nära förhållande till IP-telefoni så som SIP, RTP, UDP och IP behandlas. För att få en sanningsenlig bild över hur vardagliga användare upplever IP-telefoni så har en enkätundersökning angående vanor och möjliga problem gjorts hos de anställda på Region Skåne.

  Tilldelningsdatum2011-apr.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePierre Estensköld Svensson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Telekommunikation (20204)
  • Data- och informationsvetenskap (102)
  • Teknik (2)

  Nyckelord

  • ip-telefoni
  • teknik
  • pstn
  • voip
  • sip
  • rtp
  • tcp
  • udp
  • qos
  • region skåne
  • h.323
  • pbx
  • telefoni
  • it

  Citera det här

  '