IPv6
: en nulägesstudie

 • Jonathan Florin Snöarve
 • Filip Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  IPv4-adresser är begränsat när det gäller antalet det finns att dela ut, ett framtida problem är att dessa adresser med största sannolikhet kommer att ta slut. Vårt arbete har således fokuserat på att inhämta information som bidrar till en klarare bild av hur dagsläget ser ut kopplat mot implementeringen av IPv6 som sker i Europa och Sverige. För att kunna förklara denna implementering på ett bra sätt finns det delar i arbetet som beskriver de tekniska hinder och möjligheter som bidrar till införandet av detta protokoll. Huvuddelen av tiden har spenderats med att inhämta information och fakta som ger en fördjupad kunskap i ämnet, med avsikten att skriva en gedigen bas som utredningsdelen i arbetet utger. Intervjuer har också varit en del, denna del finns i syfte att ge en bild över hur internetleverantörer arbetar med införandet av IPv6. De organisationer som finns och arbetar med införandet av IPv6 har alla en bra pool med fakta som beskriver hur situationen ser ut i dagsläget. RIPE NCCs databas visar klart och tydligt de organisationer som finns med i arbetet med implementeringen av IPv6. Denna databas samt information tagen från genomförda intervjuer ger oss en uppfattning om att införandet än så länge inte har kommit särskilt långt, detta i relation till bristen av IPv4 adresser som råder. I Sverige jobbar PTS mycket mot att hjälpa organisationer med en eventuell övergång till IPv6, deras arbete är ordentligt men problematiken där är istället att organisationer idag inte är i behov av denna information. Det positiva är således att informationen finns där, hos PTS, att hämta vid behov.Trots att de sista IPv4-blocken är utdelade finns det egentligen inget behov av att implementera IPv6 i dagsläget. Ett IPv4-nätverk med fungerande NAT fungerar och kommer med största sannolikhet fungera ett bra tag framöver. 

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • ipv6
  • ipv4
  • pts
  • ipsec
  • jumbogram
  • implementering
  • ripe ncc

  Citera det här

  '