Is an unordered layout really that bad?
: Concept-driven interaction design research investigating how the low-order in web layouts affects the perceived aesthetics after one-second first-impression

Examensarbetets titel i översättning: Är en oordnad layout verkligen så dålig?: Konceptdriven interaktionsdesignforskning som undersöker hur otydlig ordning i web layouter påverkar upplevd estetik efter en sekunds första intryck
 • Sasithon Prehofer

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Några tidigare forskningsresultat har visat att otydligt ordnade web layouter påverkar webbsidans estetik negativt vid första intryck jämfört med tydlig ordning. Det är dock oklart om otydlig ordning är en avgörande faktor för användare att negativt bedöma webbplatser. Denna konceptdrivna interaktionsdesignforskning genererade därför en teori genom ett koncept för att avgöra om otydlig ordning kan vara estetiskt tilltalande. Tidigare forskning fann att bedömning av estetik kan ske på under en sekund. Därför vill konceptet bevisa teorin att otydlig ordning i layouter kan efter en sekund exponering för konceptet fortfarande upplevas som estetisk tilltalande. Konceptet manifesterade en prototyp som är en icke-interaktiv webbsida. Åtta deltagare från olika områden kritiserade kompositionen genom att först exponeras för konceptet under en sekund och sedan fick de se konceptet utan tidsgräns. Under den externa kritiksessionen på konceptet bekräftade de flesta deltagare att konceptet bevisar teorin. Dessutom visade resultatet att otydlig ordning kan för vissa användare vara estetiskt tilltalande och att otydlig ordning inte är en avgörande faktor för användare att lämna och misstro webbplatser.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Layout ordning
 • första intryck
 • estetik
 • konceptdriven
 • E-handel
 • Webbdesign

Citera det här

'