Is it time to share?
: a qualitative study of consumers’ attitudes and engagement on platforms in the sharing economy

  • Sophie Czarnotta Westerlund
  • Isabelle Vörén

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-juni-28
OriginalspråkEngelska
HandledareAlina Lidén (Handledare), Marina Jogmark (Examinator) & Christian Koch (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'