Is the enjoyment worth the risk?
: Testing the Social Ecological Model on Swedish adoles-cents’ consumption of white snuff

  • Sanna Gunneriusson
  • Elin Åsén

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare), Axel Welinder (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'