Isolerad och ledsen, hur mHealth kan designas för psykisk ohälsa relaterad till isolering
: Hur design kan ge fler möjligheter att få hjälp

 • Ellen Bratt
 • Elvira Broman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man med hjälp av digital design kan stödja den psykiska hälsan hos individer i USA under Covid-19 pandemin. Covid-19 är den första pandemin som utspelar sig i ett utvecklat digitalt samhälle där både mHealth/telehealth-design är välstuderat. Studien undersöker specifikt hur designelement för en mHealth-applikation kanen mHealth-applikation kan stödja en stor grupp användare under en global pandemi. Uppsatsen undersöker hur design kan öka användandet av mHealth för att söka hjälp mot psykisk ohälsa, som uppstått på grund av isolering till följd av den amerikanska statens riktlinjer under Covid-19 pandemin. Med hjälp av tidigare forskning gällande designriktlinjer för mHealth-applikationer, inkluderande design och element att tänka på när man designar applikationer för psykisk ohälsa, framtogs en prototyp av en mHealth-applikation. Denna prototyp testades därefter av sex respondenter som alla lider av depression till följd av isolering. Efter think aloud-observation under testandet av prototypen genomfördes en kvalitativ intervju för att undersöka respondenternas upplevelse av applikationen. Resultatet av studien påpekar vikten av användarens integritet, inkluderande design och element som efterfrågats i tidigare studier av mHealth-applikationer. Dessa resultat stödjer också de åtaganden tidigare forskninglagt fram och i sin tur visar denna studie att en mobilapplikation kan designas föratt stödja människor med deras psykiska ohälsa i relation till Covid-19 isoleringen.

Tilldelningsdatum2021-juni-14
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • mhealth
 • telehealth
 • psykisk ohälsa
 • mobilapplikationer
 • designriktlinje

Citera det här

'