It’s just a meme bro!
: How memes in marketing communication affects brand personality

  • Alban Krasniqi
  • Victor L. Palmstadius

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-30
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare), Felix Terman (Examinator) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'