Jämförelse av kemiinstrument och validering av referensintervall hos hund och katt

 • Johanna Borg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Klinisk kemiska analyser har hög klinisk relevans. I serum/plasma kan olika parametrar kvantifieras. Dessa parametrar kan vara proteiner, enzymer, joner, metaller, lipider och kolhydrater. Med hjälp av referensintervall kan veterinärer ställa diagnos, följa behandling och sjukdomsförlopp. Parametrar detekteras med olika analysprinciper/metoder; kolorimetri, immunturbidimetri, enzymatisk metod och potentiometri. Djursjukhuset, AniCura, i Hässleholm mottagas både hundar och katter. Cirka 120 kemianalyser analyseras varje dag. AniCura har köpt in ett nytt våtkemiiinstrument, Indiko Plus, som ska ersätta Cobas C111. Med Indiko Plus tillkommer fler provpositioner, 8 nya analyser, ökad kapaciteten och underlättad användning. 

Syftet med denna studie var att jämföra instrumenten och ta fram eget referensintervall som jämfördes med referensintervall framtaget av Thermo Fisher. Verifiering av det nya instrumentet genomfördes med precisionsstudie och linjäritetsstudie. Provtagning på hundar och katter utfördes av personal på AniCura. Jämförelsen gjordes med patientprover och referensintervall togs fram med hjälp av prover från friska hundar och katter.

Jämförelsen visade att 9 av 13 analyser hade statistisk signifikant skillnad. Orsaken till det beror troligen på skillnaden av reagens, instrumentens ålder och tid mellan mätningar. Ett nytt referensintervall utarbetades och skiljde sig inte mycket från Thermo Fishers intervall. Vidare validering på grund av liten population rekommenderades. Precisionen för Indiko Plus blev godkänd. Linjäriteten blev icke linjär och berodde troligen på en dålig pipett och bör göras om.

Tilldelningsdatum2021-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareSandra Fagerlund (Handledare), C Cabaleiro Lago (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser och ämnen

 • Biomedicinsk laboratorievetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Biokemi och molekylärbiologi (10602)
 • Klinisk laboratoriemedicin (30223)

Nyckelord

 • indiko plus
 • cobas c111
 • klinisk kemi
 • hund
 • katt

Citera det här

'