Jämförelse av meny- och navigationstyp på e-handelswebbplatser
: Design för att främja e-satisfaction hos svenska personer som e-handlar

  • Amanda Långberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

E-handeln ökar, och därmed kraven på designen av e-handelssidor för att säkerställa e-satisfaction och att kunderna hittar det de söker på e-handelsplatserna. Inom vetenskapen har olika menytypers påverkan på användares tillfredsställelse undersökts, men samtida forskning om anvädnares preferenser på olika typer av hemsidor behövs fortfarande. I detta arbete görs jämförelse av menynpositionering, de olika menytyperna expanderande- simultan och sekventiell meny, samt statisk och dynamisk navigation på en e-handelswebbplats för kläder. Användartester och intervjuer genomfördes för att ta reda på användarpreferenser hos de olika designsen. Syftet är att ta reda på vilken design som ger bäst upplevelse av e-satisfaction för svenska personer som e-handlar. Tidigare forskning har visat att horisontella expanderande menyer borde vara att föredra på hemsidor med mycket information, såsom e-handelssidor, och att dynamisk navigation uppfattas bättre. Denna studie resulterade i ett designförslag samt riktlinjer för designaspekter som spelar roll för upplevelsen av e-satisfaction i de olika meny- och navigationstyperna. I denna studie visade deltagarna en preferens för simultana menyer och dynamisk navigation.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

  • Meny
  • Navigation
  • E-handel
  • E-satsifaction
  • Webbdesign

Citera det här

'