Jämförelse av olika konserveringsmedel genom belastningstest i ett flytande livsmedel

 • Elna Crona
 • Nathalie Johnsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning En tredjedel av den mat som produceras i världen slängs (United Nations Development Programme [UNDP], 2020) och de livsmedelsförstörande mikroorganismerna är ett vanligt förekommande problem och en bidragande orsak till det globala matsvinnet (Snyder & Worobo, 2018). Livsmedelsindustrin använder därför olika hurdletekniker för att minimera risken för tillväxt av förskämningsorganismer (Snyder & Worobo, 2018). En strategi för att kontrollera om olika hurdletekniker uppfyller sitt syfte är att utsätta ett livsmedel för ett belastningstest.

  Syfte Syftet med studien var att genom ett belastningstest i ett flytande livsmedel jämföra konserveringsmedlen lingonjuice och kaliumsorbat + natriumbensoat samt att undersöka produktens fysikaliska och kemiska förändringar över tid. 

  Material och metod Ett flytande livsmedel (n = 73 á 180 ml) inokulerades i ett belastningstest med log 2–3 mikroorganismer per ml livsmedel. Därefter tillsattes konserveringsmedlen lingonjuice (n = 24) eller kaliumsorbat + natriumbensoat (n = 25). En tredjedel av proverna (n = 24) lämnades utan konserveringsmedel. Provtagning för analys av tillväxt, färg, pH och viskositet (mPas) utfördes vid 0, 14 och 30 dagar efter livsmedlet inokulerats med mikroorganismer.  

  Resultat Resultatet visade mikrobiell tillväxt i samtliga livsmedel vid dag 0. Dag 14 identifierades tillväxt i livsmedlet med kaliumsorbat + natriumbensoat samt lingonjuice. Vid analysen på dag 30 identifierades tillväxt i livsmedlet med kaliumsorbat + natriumbensoat och i livsmedlet utan konserveringsmedel. Över tiden skedde även fysikaliska förändringar i viskositet och kemiska förändringar av pH-värdet. Gällande färg skedde enbart marginella förändringar.

  Slutsats Resultatet av belastningstestet visade att lingonjuice är det konserveringsmedel som har bäst effekt med avseende på produktstabilitet genom att hämma tillväxt av tillsatta mikroorganismer. Resultaten av de fysikaliska mätningarna visade på förändringar över tid med avseende på viskositet. Färg visade enbart minimala förändringar. Resultatet av den kemiska mätningen visade på förändringar av pH-värdet över tid.

  Tilldelningsdatum2020-aug.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBetty Collin (Handledare) & Arwa Mustafa (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan kemiteknik (20499)

  Nyckelord

  • mikrobiologiskt belastningstest
  • matförskämning
  • hurdle teknik
  • ren etikett
  • naturliga konserveringsmedel
  • kemiska konserveringsmedel

  Citera det här

  '