Jämförelse mellan två analyskit för typning av det humana leukocytantigenet HLA-B*57

 • Cornelia Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Humana leukocytantigen (HLA) är en typ av proteiner som uttrycks på alla cellers yta, de karakteriseras som antigenpresenterande och är en mekanism som ryggradsdjur utvecklat för att lokalisera infekterade eller defekta celler. HLA presenterar peptider från cellens insida för immunförsvaret, vilket i sin tur aktiverar andra delar av immunförsvaret eller inducerar apoptos om främmande peptider presenteras. HIV är ett virus som infekterar celler som uttrycker CD4 på ytan, så som makrofager och T-hjälparceller som ingår i immunförsvaret. Dessa sjunker i antal och immunförsvaret blir försvagat. Obehandlad HIV leder till AIDS, därför är bromsmediciner som Abacavir viktigt. Abacavir har visat goda resultat, dock drabbas 5-8% av hypersensitivitetsreaktioner. Forskare har visat att dessa reaktioner är starkt relaterade till HLA-B*57:01 allelen. Genom screening av denna allel kan behandling med Abacavir undvikas för denna grupp patienter.

  Syftet med denna studie var att jämföra två olika kit, Olerup SSP® HLA-B*57:01 och Inno-train HLA-READY GENE B57, för typning av HLA-B*57 i 20 olika DNA prover. Dessa jämfördes med den befintliga metoden för HLA-typning som används på klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Lund. Jämförelsen grundade sig på skillnader mellan kiten, både vad gäller resultat, kostnader och analystider. 

  Proverna analyserades med PCR innan de separerades på agarosgel med gelelektrofores. Resultaten tolkades enligt tillverkarnas anvisningar. Resultaten visade att båda metoderna kan typa HLA korrekt. Alla resultat med Olerup stämde. Däremot blev 8 av 20 prover fel vid första körningen med Inno-train men resultaten stämde efter omkörning. Avseende kostnader är Inno-train billigare per prov men Olerup skulle bli billigare långsiktigt. För att verkligen fastställa vilket kit som är mest lämpligt behövs fler analyser utföras. 

  Tilldelningsdatum2017-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBodil Hernroth (Handledare), Rebecca Rappner (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Immunologi (10605)

  Nyckelord

  • hiv
  • hla
  • abacavir
  • hypersensitivitet
  • pcr

  Citera det här

  '