Jämställdhet - en studie om hur lärare uppfattar att de uppnår målen om jämställdhet mellan könen i praktiken

 • Jessica Hansson
 • Lina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga hur lärare i praktiken arbetar för att uppnå målen om jämställdhet i klassrummet. De frågeställningar som är vägledande för arbetet är:

  Hur arbetar lärare för att i praktiken uppnå målen om jämställdhet i klassrummet?

  Lyckas lärare uppnå målen om jämställdhet i klassrummet?

  Tio lärare har intervjuats angående hur de anser att de uppnår målen om jämställdhet i läroplanerna. Aktuell litteratur har granskats och studerats. Studiens resultat visade att lärarna har problem med att uppnå målen, att mer tid och resurser behövs. Framförallt behövs utbildning, både som fortbildning för yrkesverksamma lärare och för lärarstuderande. Dagens utbildning är bristfällig.

  Tilldelningsdatum2004-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '