Jämställdhet i förskolan och förskoleklassens vardag

 • Ing-Marie Larsson
 • Linda Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi är två barnskötare som vidareutbildar oss till lärare och vår inriktning är barn i förskoleåldern. Vi har sett att det är obalans mellan könen i förskolan/skolan och har därför gjort en undersökning om jämställdhet i olika förskolor och skolor. I vårt arbete ”Jämställdhet i förskolans och förskoleklassens vardag” belyser vi frågan om vilket utrymme ett jämställdhetsperspektiv får i skolans vardag. Vi vill se om och hur pedagoger planerar och arbetar i verksamheten ur ett könsperspektiv och om pojkar och flickor får samma förutsättningar. Vi har en kvalitativ ansats och vi har använt oss av intervjuer som metod. I vår undersökning kom vi fram till att jämställdhet får ett utrymme i förskola och skola, flertalet pedagoger planerar och arbetar ur ett könsperspektiv, de ger pojkar och flickor samma förutsättningar och ser mer till individen än vad barnet har för kön. För att vidmakthålla sin inspiration och utvecklas i jämställdhetsarbetet så behöver pedagogerna få stöd från ledningen i form av fortbildning om hur man arbetar med jämställdhet mellan könen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '