Jämställdhet i skolan - en studie i skillnader i disciplinering mellan kvinnliga och manliga lärare

 • Ghina Nilsson
 • Katrin Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersökning fokuserar på huruvida det finns skillnader mellan hur kvinnliga och manliga lärare disciplinerar elever i grundskolans senare år. Den teoretiska utgångspunkten visar att pojkar i större grad än flickor dominerar i klassrummet. Detta visas bland annat i talutrymmet, lärarinteraktionen samt i disciplineringssituationerna. Studier visar att flickor och pojkar har olika sätt att interagera i skolan, både med läraren och med andra elever. Läroplanen (Lpo 94) säger att lärare ska motverka de traditionella könsmönstren. Genom socialisering lär sig flickor och pojkar hur de ska bete sig för att bli accepterade i samhället. Om normerna bryts kan de bli ifrågasatta. Undersökningarna utfördes på två grundskolor på två orter i södra Sverige. Sex lärare, tre kvinnliga och tre manliga, observerades och intervjuades. Resultatet visar att det inte handlar lika mycket om kvinnliga och manliga lärares metoder att disciplinera elever utan mer om deras attityder vid disciplineringen. Utifrån vår undersökning kunde vi inte se någon större skillnad i jämställdhet mellan kvinnliga och manliga lärare. Vi upplevde att det fanns större skillnader inom än mellan könen.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '