Jämställdhetsarbete
: Hur säger sig förskollärare arbeta med jämställdhet i förskolan?

 • Madelene Jeppsson
 • Kim Menot

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Jämställdhet i förskolan är ett ämne som är relevant då det står i läroplanen att de som arbetar i verksamheten ska främja jämställdhet (Skolverket, 2010). Forskning visar att flickor och pojkar behandlas olika i förskolans verksamhet och att det inte finns något konkret arbetssätt för att främja jämställdhet. Syftet med undersökningen har varit att ta del av hur fem olika förskollärare säger sig arbeta med jämställdhet i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer och dessa har ägt rum i en mindre kommun i Skåne. Undersökningen har gjorts på fem olika förskolor med en förskollärare från varje förskola. Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna har samma uppfattning om vad jämställdhet innebär, att flickor och pojkar ska få samma möjligheter. Det finns vissa traditionella könsmönster i förskolan, förskollärare säger sig arbeta för att motverka dessa.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • jämställdhet
  • kvinnligt
  • manligt
  • bemötande
  • förskolan
  • könsmönster
  • könsroller
  • genus
  • förhållningssätt

  Citera det här

  '