Järn- och manganreducering vid Österbybruks vattenverk
: förstudie till nytt processteg

  • Johan Trygg

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Österbybruks vattenverk har haft problem med höga mängder järn och mangan vid en av de tre råvattentäkter (Kyrkholmen) som används i nuläget. Delar av det nuvarande processteg som behandlar reduktionen av dessa ämnen byggdes i början av 70-talet och behöver nu ses över. Utöver detta har Östhammars kommun, som vattenverket ligger i, haft problem med tillgången av råvatten.För att motverka detta har man nu påbörjat bygga en vattenledning mellan Österbybruks vattenverk och Örbyhus vattenverk som ligger i grannkommunen Tierp. Utifrån detta har olika driftstrategier tagits fram som kommer påverka beslutet om hur man bör hantera mängden järn och mangan i råvattnet från Kyrkholmen. En nulägesanalys sammanfattar även den situation som vattenverket och kommunen befinner sig i. Flera tekniker har analyserats i denna förstudie genom SWOT-analyser. Två alternativ väger tyngre i slutändan: antingen förnya nuvarande teknik och optimera driften eller införskaffa en bioreaktor som genom mikrobiologisk aktivitet oxiderar järn och mangan i råvattnet. Ytterligare förslag till kompletterande och förebyggande rening föreslås angående halten av organiskt material som finns i Kyrkholmens råvatten.

Tilldelningsdatum2020-sep.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Trobro (Handledare), Mikael Ahlbom (Handledare), Danuta Nestorowicz (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 7,5 hp

Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)

Nyckelord

  • dricksvattenproduktion
  • järnreducering
  • manganreducering
  • grundvatten
  • omvärldsanalys
  • driftstrategi

Citera det här

'