"Jag är inte som alla andra"
: En kvalitativ studie om att avvika från normen.

 • Jenny Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats syftar till att belysa livssituationen för människor som avviker från normen och som jag avgränsat till människor med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag djupintervjuat fyra personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att få höra deras ”story”. Min förförståelse för detta fenomen är att människor som på något vis avviker från det ”normala” och inte passar in i samhällets ”klassiska mall”, får kämpa mer i livet. Framför allt när det gäller studier, arbete, samhälle och det sociala livet i stort.

  Studien har analyserats med hermeneutikens metod där det är respondentens egen tolkning av sin situation som satts i fokus.

  Resultaten av studien visar att samtliga respondenter har fått kämpa mycket i livet på grund av sin funktionsnedsättning och framförallt har skoltiden som barn varit svårast då de upplevt att de inte passat in i den klassiska studiemiljön och inte heller i den sociala miljön.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • sociologi
  • normer
  • stämpling
  • identitet
  • attityder
  • stigmatisering

  Citera det här

  '