"Jag är nöjd med allt fröknar bestämmer!”
: En studie kring elevers tankar och upplevelser om elevinflytande

 • Joakim Bergman
 • Sandra Andersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studien handlar om elevers tankar och upplevelser kring elevinflytande på fritidshem. Syftet är att se hur elevers tankar och upplevelser kommer till uttryck i verksamheten. Metoderna som har används i undersökningen är samtalspromenader där elevers tankar och upplevelser ska lyftas fram.

  Därför har vi valt demokrati och elevinflytande som argumenterande forskning för vår studie. Vårt teoretiska perspektiv är barns perspektiv som används för att se elevernas erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld.

  I studien framgår det att eleverna har inflytande när det gäller vissa saker på fritidshemmet. Eleverna har även en viss förståelse kring begreppet inflytande och fritidslärarna har goda möjligheter att bygga vidare på detta utifrån elevernas perspektiv.

  Tilldelningsdatum2015-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Eksath (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • inflytande
  • demokrati
  • fritidshem

  Citera det här

  '