"Jag försöker variera, men..."
: en undersökning om pedagogers förhållningssätt till elevers olika lärandestilar

 • Jenny Mattisson
 • Anna Sandgren

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att undersöka pedagogers förhållningssätt till elevers olika lärandestilar. Det har också studerats vilka metoder som ges av pedagogen för att tillgodose olika lärandestilar. I litteraturgenomgången beskrivs olika lärandestilar samt Gardners olika intelligenser. Metoden som använts för att få fram resultatet har varit kvalitativ där vi har använt oss av intervjuer och observationer. Vi har kommit fram till att pedagoger vet att elever har olika lärandestilar men våra resultat visar inte att pedagoger medvetet lägger upp sin undervisning utifrån dessa olika lärandestilar. Resultaten visar också att de visuella och auditiva lärandestilarna verkar vara mer tillgodosedda än andra.

  Tilldelningsdatum2009-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Ekström (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • lärandestilar
  • kunskap
  • förhållningssätt
  • intelligenser

  Citera det här

  '