”Jag hör att de tycker om mig, för att de känner att jag tycker om dem” – en studie om hur lärare arbetar med lärare-elevrelationen

 • Pia Jangenhed-Larsson
 • Erica Svantesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien berör lärar-elev relationen och har ett socialpsykologiskt perspektiv. Syftet med den-na uppsats är att beskriva och analysera hur lärare arbetar för att skapa relationer till sina ele-ver och vilket ansvar lärarna menar att de har i lärar-elev relationen. Litteraturgenomgången diskuterar faktorer som påverkar hur relationer formas. De fyra faktorerna som används i denna uppsats är samklang i kommunikationen, skam och stolthetskänslor, närhet och distans i relationen och kommunikationsmönster. I litteraturgenomgången belyses även lärares an-svar i relationsarbetet. Intervjuer genomfördes med åtta lärare som arbetar i skolår ett till sex. Resultatet visar att lärare lägger mycket tid på relationsarbete i skolan. Lärare arbetar med att uppnå ömsesidig respekt och tillit i relationen till eleven på ett varierat sätt. De menar att det är viktigt att stärka elevernas självförtroende. Lärarna i vår intervjuundersökning är eniga om att de har huvudansvaret i relationsarbetet. Lärarna menar att den sociala omsorgen är något som de måste arbeta med hela tiden, för att eleverna skall trivas i skolan och kunna ta till sig kunskaper på ett tillfredsställande sätt.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '