”Jag kör på känsla” – en kvantitativ studie om elevers uppskattningsförmåga av vikt, tid och längd

 • Annica Bjerkebo
 • Ida Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Rapportens övergripande syfte är att med fokus på uppskattning synliggöra i vilken utsträckning eleverna uppnår kursplanens mål för skolår fem, att ”kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider” (Skolverket, 2000c, s. 28). Syftet är även att se vilka erfarenheter eleverna hänvisar uppskattningarna till samt om eleverna anser sig arbetat med momentet i skolan.

  Tillgången till litteratur och forskning kring eleverna uppskattningsförmåga är begränsad. Dessutom introducerades momentet i kursplanen först år 1994, varpå studien är intressant.

  Undersökningen genomfördes i tre klasser i skolår fem och innefattade två delar. Den första delen var ett praktiskt test på elevernas uppskattningsförmåga av storheterna vikt, tid och längd. Den andra delen bestod av enkätfrågor där eleverna redogjorde för vilka erfarenheter de refererade till då de genomförde testet, samt var de ansåg sig ha förvärvat dessa.

  Elevernas resultat av det praktiska testet var bättre än förväntat och cirka 65-70 % av eleverna gjorde godkända uppskattningar. Eleverna hänvisade i stor utsträckning sina erfarenheter gällande vikt och längd till jämförelser, och gällande tid till att räkna. Eleverna hänvisade sina erfarenheter endast i liten utsträckning till skolans verksamhet gällande uppskattningar av vikt och tid. Vid längduppskattningen refererade en något större del till skolans verksamhet.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '