"Jag kan se i dina ögon att någonting är fel"
: en studie om hur några BVC-sjuksköterskor arbetar för att upptäcka postpartum depression hos nyblivna pappor

 • Giuffrida Nadine

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka i hur några BVC-sjuksköterskor arbetar för att belysa och upptäcka postpartum depression hos nyblivna pappor. Studiens empiriska material bygger på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Totalt har åtta BVC-sjuksköterskor intervjuats, varav sju av intervjuerna har använts för att presentera studiens resultat. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av Travelbees omvårdnadsteori, Von Bertalanffys generella systemteori samt Antonovskys KASAM. Resultatet visar bland annat att BVC-sjuksköterskorna inte aktivt arbetar för att belysa och upptäcka postpartum depression hos nyblivna pappor, men att några av dem i enstaka fall har erbjudit pappan en EPDS-screening eller pappasamtal. Samtliga av BVC-sjuksköterskorna önskar däremot en implementering av pappasamtal i basprogrammet, för att de i framtiden ska ha de verktyg som de anser behövs för att kunna arbeta mer aktivt med att upptäcka eventuell psykisk ohälsa hos pappan.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Axelsson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • barn
  • bvc-sjuksköterskor
  • epds
  • familjer
  • mental ohälsa
  • nyblivna pappor
  • postpartum depression

  Citera det här

  '