- Jag kunde prata med min son
: En fokusgruppsstudie av föräldrars deltagande i föräldragrupp

 • Emma Andersson
 • Carolina Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Margreth Olsson (Handledare) & Alexandru Panican (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • föräldrastöd
  • föräldragrupp
  • fokusgrupp
  • lösningsfokus

  Citera det här

  '