”Jag menar inte att det är acceptabelt att vi ska fara illa i det, men det ingår att klara av det”
: En kvalitativ studie om handläggares berättelser om hot och våld från klienter.

 • Jessica Nilsson
 • Petra B Friström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

   

  Syftet med denna uppsats var att undersöka handläggares berättelser och upplevelser av hot och våld från klienter. Vi ville även veta hur de hanterade hot och våld från klienter och om hot och våld påverkade dem och i så fall på vilket sätt.

   

  Det är en kvalitativ studie där data har samlats in genom intervjuer med tolv handläggare från socialförvaltningen. I analysen använde vi oss av det teoretiska perspektivet om professioner.

   

  Hot och våld mot handläggare är ett aktuellt ämne som uppmärksammats i media. Det framkom i vår studie att det förekom hot och våld från klienter men att det inte var vanligt förekommande. Hot och våld uppstod bl.a. då klienter kände sig förorättade eller fick negativa besked av handläggarna. Vanligast var de verbala hoten. Det framkom också att det var svårt att avgöra om det var ett hot eller inte eftersom det var så individuellt hur man uppfattade det. Vidare visade studien att handläggarna blev mer påverkade privat än på arbetsplatsen. De hade svårt för att sova, de var hela tiden observanta när de vistades utanför arbetsplatsen och hade skyddat telefonnummer. Handläggarna hanterade hot och våld genom kunskap och erfarenhet. Då de hade träffat många klienter lärde de sig läsa av signaler hos klienten som tydde på att en hotfull situation kunde uppstå. De hade lärt sig att man kunde förebygga hotfulla situationer genom detta. Vikten av ett professionellt bemötande innehållande respekt, tydlighet och ödmjukhet hade också stor betydelse för att förebygga hot och våld.

   

  Tilldelningsdatum2010-juli-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven- Erik Olsson (Handledare) & Daniel Melèn (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • klientrelationer
  • klientvåld
  • socialarbetare
  • hot
  • våld

  Citera det här

  '