Jag pratar inte med dig, jag är självständig! En analys av elevers sätt att konstituera självständighet

 • Peter Svensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I den svenska gymnasieskolan ingår kursen ”PA 1201 Projektarbete” som obligatorisk i samtliga gymnasieprogram. Styrdokumenten för kursen genomsyras av det svårfångade begreppet självständighet. Studien syftar till att identifiera redskap och metoder eleverna använder sig av för att möta kravet om självständighet i PA 1201, och att redovisa vad som tolkas som elevernas föreställningar av vad som konstituerar självständighet.Resultaten är nådda genom analyser av videoinspelningar av elever i interaktion och genom samma elevers loggboksanteckningar. I analysarbetet av filmerna har Zimmermans self-regulated strategies (1989) varit vägledande. Metoden kan betraktas som etnografisk.Analyserna visar att eleverna bland annat använder sig av metoderna att planera och sätta delmål, värdera sitt arbete och söka hjälp hos olika personer (dock inte lärare). Redskap som eleverna fanns använda för att möta kravet om självständighet var bland annat Mindmap, Internet och diskussion.Vidare antyder analysen att eleverna, enligt utsagor, har en begränsad syn på vad som konstituerar självständighet, vilket kan leda begränsningar i lärandet och i utvecklandet av självständighet. Varifrån eleverna har fått denna begränsade bild kan endast spekuleras i, men då den i stort överstämmer med den bild av självständighet som styrdokumenten målar upp väcks misstanken om att elevernas uppfattning, via lärarna, härstammar från de dokumenten.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '